dinsdag 30 juni 2015

Ziektebeeld Trombose

Wat is Trombose?
1.            Ons systeem van bloedstolling is bedoeld om bloedverlies bij verwondingen te voorkomen. Als het systeem in werking treedt zonder dat sprake is van een bloeding, dan ontstaat in het bloedvat een bloedstolsel. Dit bloedstolsel noemen we trombose. Trombose heeft tot gevolg dat het bloedvat, een ader of slagader ter plaatse of verderop in de bloedsomloop, geheel of ten dele wordt afgesloten. Trombose ontstaat dus doordat op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats bloedstolling plaatsvindt.

2.            Trombose kan ontstaan als de bloedvaten aan de binnenkant niet glad meer zijn, er spraken is van een onregelmatige bloedstroom en/of een veranderende samenstelling van het bloed. Vaak zijn meerdere risicofactoren aanwezig die ervoor zogen dat ergens in het lichaam een trombose ontstaat.

3.            Wanneer een stukje van een stolsel of een stolsel in zijn geheel van de vaatwand losraakt, wordt meegevoerd met de bloedstroom en vastloopt in een ader of slagader, noem je dit een embolie.
Wanneer dit in de hersenen gebeurt, noem je het een hersenembolie. Dit kan aanleiding geven tot het ontstaan van een herseninfarct.
Wanneer dit in de longen gebeurt, noem je het een longembolie. Dit kan aanleiding geven tot het ontstaan van een longinfarct.

Bij een infarct krijgt het weefsel achter een bloedprop geen bloed en dus geen zuurstof, waardoor dit afsterft.

De oorzaken
Trombose kan ontstaan door:
·         Een onregelmatig bloedvatwand
                Dit kan komen door roken, hoog cholesterolgehalte, diabetes of een hoge bloeddruk.
·         Een trage bloedstroom
                Dit kan komen door langdurige bedrust, na een operatie, gipsbeen en lange vlieg- en                busreizen.
·         Een veranderende samenstelling van het bloed
                Dit kan komen door tekort aan bepaalde remmers of een teveel aan bloedcellen.

In bepaalde families komt trombose in de aderen opvallend vaak voor. Dit kan komen door één van de erfelijke varianten die bekend staan op een vergrootte kans op trombose.


Het slikken van de anticonceptiepil verhoogt het risico op trombose twee tot drie keer. Toch is de kans dat een vrouw trombose ontwikkeld door alleen de pil te slikken klein. De kans op trombose bij een gezonde vrouw is vrijwel nihil, ook bij het gebruik van anticonceptiegebruik.

Het wordt afgeraden om de pil te slikken, wanneer je al eens trombose hebt doorgemaakt. Wanneer er een erfelijke afwijking bekend is die de kans op trombose verhoogt, is het verstandig om dit met de arts te bespreken.
De symptomen

Trombosebeen

Een trombosebeen kan zich op vele manieren uiten. Enkele voorbeelden zijn:
·         Vrij snel optredende zwelling van één been
·         Een zwaar gevoel of pijn in het been
·         Een rode tot blauwachtige verkleuring van het been.
·         Lichte temperatuursverhoging
·         Strak gespannen huid

Het uitblijven van een behandeling kan leiden tot een longembolie.

Longembolie

Een longembolie treedt op als een gedeelte van een stolsel losraakt, bijvoorbeeld uit de ader van het been. Dit stolsel wordt vervolgens meegevoerd met de bloedstroom en komt via de holle ader door het hart in de longslagader terecht. Op dat moment is er sprake van een longembolie. Dat wil zeggen dat het longweefsel achter de bloedprop zal afsterven. De ernst van een longembolie hangt af van de grootte van de embolie.

Klachten die op kunnen treden zijn:
·         Plotseling optredende kortademigheid
·         Pijn bij zuchten en hoesten
·         Hartkloppingen
·         Flauwvallen
·         Zwelling en pijn in het been
·         Transpireren
·         Bleke gelaatskleur

Oogtrombose

In het netvlies van onze ogen bevinden zich zowel aders als slagaders. Soms komt het voor dat een bloedpropje één of meerdere van die aders of slagaders afsluit.

Een veneuze oogtrombose is een stolsel in de ader van het oog. Hierbij kan iemand last hebben van:
·         Vermindering van het zicht aan 1 oog. Dit is vaak pijnloos.
·         Plotseling ontstaan van vlekken of lichtflitsen.

Een stolsel in de ader van het oog komt het meest voor bij ouderen. Deze ouderen hebben vaak diabetes en/of een hoge bloeddruk. De vermindering van zicht is meestal het gevolg van vochtophoping in het netvlies. Ook kan er sprake zijn van zuurstofgebrek, waarbij de kans op herstel van het zicht minder is.


Een arteriële oogtrombose is een stolsel in de slagader van het oog. Hierbij kan iemand last hebben van:
·         Plotselinge vermindering van zicht in 1 oog. Dit is pijnloos.

Een stolsel in de slagader van het oog komt meestal voor bij mensen tussen de 50 en 80 jaar die vaak diabetes en/of een hoge bloeddruk hebben. De belangrijkste oorzaak is een losgeraakt stolsel vanuit een beschadigde vaatwand van de slagaders van de hals of vanuit het hart.

Sinustrombose

Sinustrombose is trombose in het hoofd.

Klachten hierbij zijn:
·         Hevige hoofdpijn
·         Uitvalsverschijnselen zoals verlamming van arm en/of been, moeite met spreken, uitval van gezichtshelft, evenwichtsstoornissen en dubbelzien.
·         Epileptische aanvallen
·         Buiten bewustzijn raken
·         In coma raken
Dit laatste is zeldzaam.
Ziekte verloop  bij trombose bij een zwangere
Doordat een bloedpropje is bij de zwangere kan hij los komen. Hierdoor zwerft het door het lichaam en dus kan verschillende dingen veroorzaken zoals een embolie, hartinfarct  en bij een zwangere vrouw kan er een bloedpropje in de navelstreng komen waardoor de navelstreng gaat verstoppen en daardoor het kind kan overlijden. Ook kan dit gebeuren in de placenta waardoor geen goeie doorstroming is van het bloed.


De behandeling van trombose
Trombose wordt behandeld met bloedverdunners. Die een zorgvrager op een regelmatige tijdstip moet worden ingenomen. Elke dag is de hoeveelheid anders dat meten ze met een bloedonderzoek. Daardoor kunnen ze voor een bepaalde tijd de medicatie uitrekenen. Je begint als je acute bloedprop heb met spuiten die in je buik subjectaan injecteer en als de trombose dienst is langs geweest ga je over op pillen. Aan de pillen zit je 3 maanden tot een jaar vast. En als je gaat reizen met het vliegtuig spuitje weer. Ook moet er regelmatig worden bewogen. Als de bloedwaarden en gelange tijd op het zelfde zit ( tussen de 2,5 en 3,5) kan je van de pillen af.
De prognose
Diep veneuze trombose als deze snel wordt ontdekt is dit in de meeste gevallen goed te behandelen met o.a. antistollingsmiddelen.

Als diep veneuze trombose een langere tijd aanhoudt kan is het posttrombotische syndroom worden.

Het stolsel kan de kleppen in de ader gaan aantasten & deze zullen dan niet meer goed werken waardoor het bloed makkelijk terug kan stromen.

De druk op de aders & de kleine haarvaatjes neemt dan toe & het bloed komt in sommige delen van de aders stil te staan.

Dit kan een ontstekingsreactie geven & dan is er spraken van posttrombotische syndroom. de klachten die dan optreden zijn: zwaar, moe gevoel in het lichaamsdeel, er kan krampen optreden, oedeem, bruine verkleuringen van de huid, eczeem & spataders.

Verder zal de huid er dun & glazig uitgaan zien, witte verkleuring op de huid & soms zijn er wonden die moeizaam genezen, wat ook wel open been wordt genoemd.

Door goede behandeling is posttrombotische syndroom meestal te voorkomen, maar als het er is, is het nooit meer te genezen.


  

De verzorgende aandachtspunten
ook al kan een trombosebeen leiden tot blijvende circulatieproblemen of dood door een embolie, een duidelijk preventief beleid moet worden toegepast. Dit is zeker van belang tijdens de immobiliteitsfase.

Er zijn ook circulatie-stimulerende middelen die van buitenaf het been werkt. Zoals zwachtels, elastische kousen, passief door bewegen met name de benen en hoogstand van de benen, door bijvoorbeeld rolstoelbeensteunen of beduiteinde wat omhoog. Ook kan er medicatie worden gegeven, tijdens de 1ste 3 tot 6 maanden na het trombosebeen.
Daarnaast is het belangrijk om te letten op de: persoonlijke verzorging, mobiliteit, rustpatroon, vitale functies, medicijngebruik.

Trombose in het been

Deze vorm komt het meest voor. Het been voelt warm aan en ziet soms roodpaars van kleur. De huid is strak en glanzend.  De aders in de huid zijn opgezet en vaak duidelijker zichtbaar. Het lopen is pijnlijk. De klachten zijn minder duidelijk als het bloedvat voor een deel nog open is.

Trombose in een arm

Deze vorm komt vinder vaak voor. De hand en de arm zijn gezwollen en de arm heeft geen kracht.
Er zijn 2 vormen bekend:
trombose door katheters of pacemakerdraden in aderen van de schouder
trombose die spontaan optreedt bij jonge mensen die zwaar werk doen met hun armen

Open been

Als het bloed onvoldoende afgevoerd kan worden door de aders en de aandoening chronisch wordt, wordt dat posttrombotisch syndroom. Hierbij ontstaan vaak spataders en soms ook een wond op een open plek aan het been, die moeilijk geneest.

Longembolie

Als er ergens in het lichaam een stolseltje losschiet en deze vastloopt in een bloedvat van de longen leidt dit tot een longembolie. Een deel van de longen krijgt dan geen bloed en zuurstof meer. Dit zorgt voor kortademigheid en pijn bij ademhalen. De ademhalding wordt dan snel en oppervlakkig. Er kan dan door bloed opgehoest worden. Dit is vaak de 1ste verschijnsel van een trombose.

Zwangerschap en trombose


De medicijnen zijn schadelijk voor het kind, hierdoor is het beter om niet zwanger te worden als er antistollingsmiddelen worden gebruikt. Mocht er toch een zwangerschap ontstaan is het belangrijk om direct de arts en de trombosedienst te waarschuwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten