maandag 31 augustus 2015

Ziektebeeld Alzheimer

werd ontdekt in het begin van de vorige eeuw, de kenmerkende veranderingen in het hersenweefsel van de mensen die aan dementie waren overleden, (plaques & tangels). het komt voor in verschillende vormen en bestaat uit een complex van verschillende aandoeningen. deze ziekte heeft niet alleen gevolgen voor de zorgvrager zelf maar ook voor zijn direct omgeving. alzheimer het proces hiervan verschilt per persoon. het is een ongeneselijke hersenziekte, waarbij cellen in sommige delen van de hersenen ophouden met functioneren en zullen afsterven. doordat de ziekte zo verschillend is per persoon is er nog geen behandelmethode ontwikkelt. de ziekte van alzheimer is onomkeerbaar.
symptomen: vergeetachtigheid, verandering in persoonlijkheid, desoriëntatie & verlies van spraak. deze symptomen lijken op gewone ouderdomsverschijnsel, hierdoor is het begin vaak onschuldig met een lichte vorm van geheugenverlies & afnemend reactievermogen door verminderde hersenactiviteit. toch zijn dit de beginsymptomen van een ongeneeslijke hersenaandoening, ze komen meestal voor bij mensen van 65 jaar en ouder.

Eerste stadium: geheugenverlies
In dit stadium, ook wel de preklinische fase genoemd, zijn de effecten van de ziekte nog niet duidelijk merkbaar. Omdat de ziekte zich kan openbaren in verschillende delen van de hersenen verschillen de eerste verschijnselen van de ziekte van Alzheimer per persoon. Kenmerken van dit stadium zijn:
  • vergeetachtigheid
  • desoriëntatie
  • verandering van persoonlijkheid
  • vermindering van reactievermogenTweede stadium: geestelijke invaliditeit Dit is de laatste & ook de meest ernstige fase. Motorische vaardigheden verslechteren. De patiënt kan eigenlijk niets meer zelfstandig & heeft 24 uur per dag zorg nodig. Omdat de hersenactiviteit is ontwricht is de patiënt vatbaar voor een beroerte, longontsteking of andere infectie. De ziekte heeft de patiënt de essentie van het leven ontnomen.
  • Derde stadium: volledige afhankelijkheid
  • In deze fase is het duidelijk dat de patiënt belemmeringen ondervindt in het dagelijks leven door geestelijke invaliditeit. Het kortetermijngeheugen functioneert niet goed meer, terwijl herinneringen uit een ver verleden vaak helder voor ogen staan. Zo vergeten patiënten data, de tijd of het seizoen. Daarnaast krijgen zij te maken met verminderde controle over emoties & ondervinden patiënten moeite met het herkennen van familieleden & vrienden. Dit stadium kan voor de directe omgeving van de alzheimerpatiënt bijzonder confronterend zijn. De patiënt verliest zijn zelfstandigheid en heeft steeds meer hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het aankleden of in bad gaan. Daarnaast kan er sprake zijn van toenemende ongeïnteresseerdheid, oftewel apathie. Hallucinaties, dwangstoornissen & obsessief gedrag gaan mogelijk tot het ziektebeeld behoren. Medicijnen helpen soms de problemen te verlichten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten