maandag 31 augustus 2015

Ziektebeeld Ziekte van Pick - dementie vorm

De ziekte van Pick kan omschreven worden als:

'Een progressieve dementie die begint in het midden van het leven (meestal tussen 50 - 60 jaar) gekarakteriseerd door langzame veranderingen in het karakter en sociale desoriëntatie met als gevolg dat het verstand, geheugen en taalgebruik afneemt’

Symptomen
De meest voorkomende symptomen:
Persoonlijkheidsveranderingen à De zorgvrager kan zijn remmingen verliezen en teruggetrokken worden.
De zorgvrager kan tegen vreemde mensen praten en nergens op slaande opmerkingen maken. Ook kan hij onbeleefd of ongeduldig zijn. Hij lijkt soms egoïstisch wat dan veroorzaakt wordt door het verlies van geestelijke flexibiliteit en hierdoor is hij niet meer in staat om de andere kant van het verhaal te zien. Hij kan soms agressief reageren terwijl hij anders nooit agressief is. Het verkeerd gebruiken van voorwerpen is iets wat soms voorkomt. Tevens kan hij routines en bepaald gedrag gaan ontwikkelen; voorbeeld: overmatige wandel routines of bepaald gedrag herhalen als een obsessie. Vaak wordt het gedrag als kinderachtig beschreven.

Spraak problemen zijn vaak aanwezig en kenmerken zich door een terugloop in hoeveelheid van spraak of een terugloop in de kwaliteit hiervan. Sommige zorgvragers verliezen de spraak in het geheel.

Veranderingen in het eetpatroon, overeten, obsessie voor bepaald voedsel (meestal zoetigheid). Deze symptomen gaan meestal samen met het aankomen (in gewicht).
Overmatig alcoholgebruik kan ook voorkomen.
In een later stadium kan de zorgvrager zelf alles binnen handbereik in zijn mond willen stoppen.
Concentratie problemen leiden tot het vasthouden aan een denkwijze of het blijven praten over een ding voor een onbepaalde tijd.
Veranderingen in seksueel gedrag kan worden verklaard door het verlies van de remmingen.
In het begin van de ziekte blijft de zorgvrager normaal gesproken bewust van het besef van tijd en kan mensen en plaatsen nog goed herkennen. Rekenkundige vaardigheden blijven vaak goed behouden.

de ziekte van Pick in drie verschillende stadia verdeelt
• 1: Verstoring van beoordeling en gedrag
• 2: De ontwikkeling van ander gedrag; Het minder worden van de spraak en de obsessies worden beter zichtbaar.
• 3: Gegeneraliseerde (algemene) dementie.

Behandeling
Het is nog niet mogelijk om het te behandelen.
Ook is het nog niet bekend of de ziekte kan worden afgeremd, de snelheid waarin de ziekte vordert kan verschillen.
Het kan zich ontwikkelen in een tijd van 2 tot 10 jaar, dit is de tijd tussen het krijgen van de symptomen en het opgenomen worden.
Wel zijn er medicijnen die het storende gedrag kunnen verminderen of verhelpen.
Ook helpt het begrijpen van de ziekte een hoop. Dit begrip helpt de mensen omgaan met deze ziekte.


Omgang
De omgang met iemand van de ziekte van Pick moet zo veel mogelijk gericht zijn op het bieden van ordening en structuur.
Impulsief gedrag wordt door gebeurtenissen die van het dagelijkse patroon afwijkend zijn gestimuleerd.
Elke verandering in deze situatie kan worden ervaren als onveilig en bedreigend.

Oorzaak
De oorzaak is het afsterven van hersencellen in de frontaalkwab (gedragsgebied) en de temporaalkwab (taalgebied) 
Wat gebeurt er in de hersenen?
De frontaalkwab is de regisseur van ons gedrag. Alle informatie komt hier binnen, er worden keuzes gemaakt en besluiten genomen, plannen gesmeed en gecoördineerd. Voorgenomen gedrag wordt getoetst aan normen en waarden. De temporaalkwab speelt een rol in het reguleren van gedrag maar is vooral belangrijk voor taal en spraak.
Ziekte van Pick is het gevolg van het afsterven van hersencellen in de frontaalkwab en de temporale kwab van de hersenen. Enkele erfelijke vormen van ziekte van Pick worden veroorzaakt door een defect gen op chromosoom 17. Door dit gendefect functioneert het tau-eiwit, dat een rol speelt in het transport van stoffen in de hersencel, niet goed meer. Hierdoor sterft de hersencel uiteindelijk af.
Erfelijkheid
De meeste gevallen van fronto-temporale dementie ontstaan niet door erfelijke afwijkingen. In 25 tot 40% van de gevallen is er wel een erfelijke oorzaak. Deze vorm van FTD is autosomaal dominant. Dit betekent dat als één van de ouders deze ziekte heeft, de kans vijftig procent is dat een kind deze ziekte ook zal krijgen.
Begeleiding :

- De zorgvrager stimuleren om zelfstandig  dingen te blijven doen zoals; aankleden en wassen.
- Het begeleiden bij activiteiten, en zoveel mogelijk geheugentrainingen.
- Bij de behandeling van de klachten kan een fysiotherapeut soms helpen zo goed mogelijk te bewegen.
-Een logopedist kan soms hup bieden bij slikproblemen en bij spraak- en taalproblemen
- Begeleiden bij het eten, zorgen dat de zorgvrager genoeg voedsel en vocht binnenkrijgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten