zondag 6 september 2015

Ziektebeeld MRSA

Wat is MRSA?
MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus.
Of ‘t wel MRSA is een stafylokok, dit betekent dat MRSA een normale huidbacterie is, die niet schadelijk is voor gezonde mensen) die resistent is voor de meeste antibiotica.
MRSA wordt ook wel een ziekenhuisbacterie genoemd, omdat deze bacterie in het ziekenhuis vooral een gevaar vormt.
Dit komt omdat de patiënten in het ziekenhuis over het algemeen zieker & zwakker zijn, daardoor zijn ze voor infecties vatbaarder.
 Is MRSA gevaarlijk?
Het is niet gevaarlijk voor gezonde mensen.
Mensen die wel risico lopen zijn mensen met open wonden, huidaandoeningen, implantaten, infuus, katheter & mensen met een ernstig verminderde weerstand, zoals de ziekenhuispatiënten.
Verminderde weerstand door een verkoudheid of een griepje is dus geen extra risico.
Komt MRSA alleen voor in zorginstellingen?
Ook buiten ziekenhuizen & verpleeghuizen zijn er mensen die drager zijn van de MRSA bacterie.
Ongeveer 1% van de bevolking is MRSA-drager.
Voor gezonde mensen zijn er geen gevolgen of gevaren van MRSA-dragerschap.
Wat is het verschil tussen MRSA dragerschap & MRSA geïnfecteerd?
Bij dragerschap kan de MRSA bacterie in het lichaam worden aangetoond.
De persoon zelf merkt niet dat die drager is van de MRSA.
Van dragerschap wordt je dus niet ziek.
Dit gaat bij de meeste mensen na verloop van tijd vanzelf weg.
Mensen die MRSA geïnfecteerd zijn, zijn wel ziek.
Hun hebben door het MRSA-virus een infectie gekregen die moeilijk te behandelen is.
Voorbeeld van zo’n infectie is: een steenpuist, eczeem of een andere huidaandoening.
In zeldzame gevallen treedt er bloedvergiftiging, botinfectie of longontsteking op.
Dit kan alleen als je een MRSA-infectie hebt.
Hoe wordt MRSA overgebracht?
Het kan op verschillende manieren worden overgebracht: door direct huidcontact, via de lucht, door het inademen van MRSA dat via huidschilfers of niezen & hoezen in de lucht is gekomen (dit komt zelden voor) of via voorwerpen, zoals vuil beddengoed.
Heeft een zwangere extra risico om besmet te worden?
Iemand die zwanger is loopt evenveel risico als iemand die niet zwanger is.
MRSA-dragerschap vormt dus geen risico voor zwangere vrouwen & hun (ongeboren) kind.


Kun je iemand met MRSA-dragerschap wel een hand of een knuffel geven?
Er zijn geen beperkingen in lichamelijk contact in de privé sfeer.
Gezonde mensen die MRSA-drager zijn merken er niks van, & de meeste mensen raken het dragerschap vanzelf weer kwijt.
Het is wel belangrijk dat je zorgt voor een goede handhygiëne om te voorkomen dat de MRSA zich verder kan verspreiden.
Waarom dragen verpleegkundigen & verzorgenden beschermende kleding & bezoek niet?
Omdat verplegend personeel betrokken is bij directe zorg, zoals het wassen & wondverzorging van meerdere personen.
Dit is de reden waarom ze bij iemand met MRSA schorten, handschoenen, haarnetjes & mondkapje dragen tijdens de verzorging, op deze manier wordt verdere verspreiding verminderd.
Bij het bezoek is het niet nodig omdat ze niet betrokken zijn bij de andere cliënten.
Wanneer het bezoek de handen wast voor & na het bezoek aan de cliënt is dit voldoende.


Hoe wordt een MRSA-screeningsonderzoek uitgevoerd?
Om het dragerschap te kunnen vaststellen wordt er een microbiologisch onderzoek gedaan.
Er worden dan kweken afgenomen met meerdere wattenstaafjes.
Dit gebeurt op de huid & de slijmvliezen, zoals de neusholte, keelholte, oksel, lies &/of anus.
Ook van eventuele wonden zullen dan kweken worden genomen.
Wat betekent positief op MRSA & negatief op MRSA?
Dit komt van de uitslag van de MRSA-screeningsonderzoek.
Positief op MRSA betekent dat je drager bent.
Negatief op MRSA betekent dat je geen drager bent.
Waarom behandeling van MRSA dragerschap?
Het dragerschap van MRSA gaat meestal vanzelf weer over, hier wachten de zorginstelling liever niet op, omdat het zich dan verder kan verspreiden & dit willen ze voorkomen.
In de zorginstellingen verblijven vaak mensen die gevoeliger zijn voor infecties, daarom wordt er vaak gestart met een dragerschap behandeling.
Hoe ziet de behandeling van MRSA eruit?
Het 1ste dat belangrijk is, is dat er geen infecties of huidaandoening aanwezig zijn, zoals wonden of eczeem.
Als dit wel zo is moet dat eerst behandeld worden.
Bij de dragerschapsbehandeling wordt het haar, de huis, de neus & de omgeving aangepakt.
Soms wordt er voor gekozen om daarnaast ook een medicijnenkuurtje te volgen.
De behandeling ziet er als volgt uit:
Huid & haar: 5 opeenvolgende dagen wassen met een speciaal middel.
De neus: 5 dagen 3x dag neuszalf.
De omgeving: elke dag schone kleding & schoon beddengoed.
Tussen de 7e & 9e dag wordt er nieuwe kweken gemaakt.
Als het weg is gebeurt er verder niks.
Als het er nog is wordt de behandeling herhaald.
Moet het wasgoed van iemand met MRSA (dragerschap) apart behandeld worden?
Het wasgoed kan gewoon om de gebruikelijke manier gewassen worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten