zaterdag 30 april 2016

Dwarslaesie

Wat zijn de oorzaken van een dwarslaesie?
je hebt de traumatische & niet-traumatische dwarslaesies.

De traumatische dwarslaesies:
-       Verkeersongeluk
-       Ongelukken thuis of op het werk
-       Sportongevallen
-       Zelfbeschadiging & geweld
-       Complicaties na operatie, aan de wervelkolom of bloedvaten

De niet- traumatische dwarslaesies:
-       Infecties, bacterieel & door virus veroorzaakt
-       Tumoren die op het ruggenmerg drukken
-       Stoornissen in de bloedvatvoorzieningen, trombose of bloeding
-       Aangeboren afwijkingen, spina bifida = open rug

Wat zijn de verschijnselen, wanneer iemand een dwarslaesie heeft op het niveau van:
Functieverlies algemeen
Afhankelijk van de ernst van de ruggenmergbeschadiging ontstaat verlies van:
controle over bewegingen

-       verlamming van spieren
-       verlies van spiermassa en -volume, en dus van spierkracht
-       spieren met spastische bewegingen
Gevoel
-       geen gevoel voor pijn, heet/koud en druk
-       geen gevoel voor positie van ledematen als vingers, hand, armen en benen
-       slechte regulatie van de lichaamstemperatuur
Controle over organen
-       verlies van normale maag/darmfuncties en van de blaasfunctie
-       pijngevoelens in organen
-       verlies van de seksuele functies

De 6e halswervel = C6
Uitval van armen & benen.

De 11e borstwervel = T11
Uitval benen.

De 2e lendenwervel = L2
Uitval benen.

De 4e lendenwervel = L4
Uitval benen.

Wat is tabes dorsalis? Is er een andere naam voor tabes dorsalis? Zoek de oorzaken op, de verschijnselen & de behandeling.
ruggenmergtering: ziekte die wordt veroorzaakt door syfilis (seksueel overdraagbare ziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt), waarbij onder andere sprake is van een schietende pijn in de benen en een gordelgevoel.
De behandeling: met antibiotica.
Wat is meningitis? (de Nederlandse naam)
Hersenvliesontsteking, nekkramp.

Waardoor komt meningitis?
Het is een infectie aan de vliezen die de hersenen omgeven. Deze infectie kan worden veroorzaakt door een bacterie of door een virus. De bacteriën die dit kunnen veroorzaken zitten bij veel mensen al van naturen in het lichaam, namelijk achter in de neus of keel. De bacterie kan worden overgedragen door hoesten, niezen of door lichamelijk contact. Veel mensen krijgen toch geen hersenvliesontsteking. Bij een besmetting komen de bacteriën via het bloed op de hersenvliezen terecht. De ontsteking die dan ontstaat, kan ernstige verlopen, als er geen behandeling is kan hersenvliesontsteking dodelijk zijn. 1 op de 5 patiënten houden restverschijnselen over zoals: doofheid of verlamming van een arm of been.

Wat de verschijnselen van meningitis?
Virale ontsteking:
-       hoofdpijn
-       koorts
-       lichte nekstijfheid

bacteriële ontsteking:
-       huidbloedinkjes, paarsrode vlekje die niet verdwijnen als je erop duwt
-       ernstige hoofdpijn
-       stijve nek
-       koorts
-       overgeven
-       veranderend bewustzijn, slaperig of zelfs bewusteloosheid

wat is de behandeling van meningitis?
Als het gaat om een virale ontsteking geneest deze meestal binnen 1 á 2 weken vanzelf. Bij een bacteriële ontsteking is snel handelen nodig. Direct naar het ziekenhuis, waar de bacterie met antibiotica kan worden gedood. De bacterie kan nauwelijks buiten het lichaam leven,  is daarom alleen besmettelijk als je dicht bij andere mensen in contact bent. Zoals bij het gezinsleven, scholen, crèches.

Gevolgen meningitis
Zichtbare gevolgen lichamelijk:
-       hemiplegie: verlamming van 1 zijde van het lichaam
-       hemiparese: gedeeltelijke verlamming of verlies van spierkracht aan 1 zijde van het lichaam
-       halfzijdige gevoelsstoornissen, per persoon verschillen welk gevoel verminderd is
-       hemianopsie: 1 helft van het gezichtsveld is uitgevallen, de oorzaak ligt in de hersenbeschadiging
-       incontinentie of niet goed uit kunnen plassen
-       epilepsie

onzichtbare gevolgen cognitieve gevolgen:
-       Aandacht- & concentratiestoornissen: moeite met concentreren & verdelen van aandacht; tragere snelheid van denken & informatieverwerking.
-       Overgevoeligheid voor externe prikkels: overgevoelig voor geluid, lichtovergevoeligheid.
-       Geheugenstoornissen: opgeslagen informatie niet meer (goed) kunnen oproepen; problemen met opslaan van informatie in het kort termijn- &/of langetermijngeheugen, voorwerpen of gezichten niet meer kunnen herkennen (agnosie).
-       Stoornissen in de planning & uitvoering van doelgerichte activiteiten: problemen met het formuleren van doelen; moeite met meervoudige dagelijkse activiteiten zoals koffiezetten of koken (apraxie).
-       Constante vermoeidheid: 70% van de mensen heeft erna last van vermoeidheid, die ongewoon & extreem is. Deze vermoeidheid kan niet in verband gebracht worden met inspanning & is van lange duur.
 
Gevolgen op gebied van communicatie:
-       Taalstoornissen: moeite met vinden van woorden, problemen met het vormen of begrijpen van taal (afasie); gebruik van rare woorden & zinnen; gebruik van lange zinnen of te veel praten; informatie letterlijk nemen in plaats van figuurlijk.
-       Spraakstoornissen: als de spieren van de mond verlamd zijn of niet gecoördineerd kunnen bewegen, wordt de spraak moeilijk verstaanbaar (dysartrie).

Gedragsmatige gevolgen:

-       Niet kunnen leren van ervaringen: geen of verminderd ziekte-inzicht kan leiden tot overmoedig en riskant gedrag; zelfoverschatting.
-       Verstoorde controle: ongeduldig; impulsief; rusteloos of gejaagd; prikkelbaar; agressief.
-       Verlies van zelfredzaamheid: dit kan leiden tot terugtrekking en weinig initiatief.
 
Emotionele gevolgen:

-       Als direct resultaat van de schade die de beroerte aan de hersenen heeft veroorzaakt: vaak is er een depressieve stemming, soms een overmatige vrolijkheid. Andere karakterveranderingen die kunnen optreden: sociaal onaangepast gedrag; vloeken en agressiviteit; snel huilen; verhoogde prikkelbaarheid; veranderd gevoel voor humor.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten