maandag 27 februari 2017

Ziektebeeld MS: Multiple Sclerose

Wat betekent de letters M.S. (het is een neurologische aandoening)
Geef de betekenis van M & ook van S
Multiple Sclerose

Wat is er met de zenuwcellen aan de hand bij de ziekte MS?
MS heeft een uitwerking op het centrale zenuwstelsel, waardoor de klachten worden veroorzaakt. In het centrale zenuwstelsel lopen bloedvaten, deze voorzien het zenuwstelsel van zuurstof & voedingstoffen. Bij deze ziekte komen er ontstekingen voor in de hersenen, deze bevinden zich vaak rondom de bloedvaten & zorgen voor een lichte zwelling, deze ontstaan als gevolg van de ziekte doordat de immuunsysteem  geactiveerd zijn om de myeline op te ruimen. Bij MS kunnen de immuuncellen de onderscheid niet goed meer maken tussen de lichaamseigen stof & die van het lichaamsvreemde stoffen die in het lichaam zitten. Met als gevolg dat het immuunsysteem geactiveerd wordt om de lichaamseigenstof de myeline op te gaan ruimen. Waardoor de myeline beschadigd raakt, die een beschermende isolatielaag biedt rond de zenuwuitlopers. Dit is het moment waarop de klachten ontstaan.


Op welke leeftijd ontstaat de ziekte meestal?
de 1ste verschijnselen worden zichtbaar tussen het 20e & 40e levensjaar.

Welke verschijnselen hebben de patiënten (vaak) als 1ste?
De verschijnselen is bij elk persoon weer anders. Het licht eraan waar de ontstekingen in het centrale zenuwstelsel zich voordoet.
Acute Multiple Sclerose klachten
- Relapses
Hoe is het verloop van de ziekte?
Het verloop is net als de verschijnselen per persoon verschillend. Daarnaast is het verloop per persoon ook weer onvoorstelbaar. De ziekte is niet te voorspellen. Wel zijn er bepaalde factoren als gunstig of ongunstig wordt gezien.
Gunstig: weinig aanvallen, lange interval tot de 2de aanval, volledig herstel na de 2de aanval, begin op jongere leeftijd, vrouwelijke geslacht, weinig beperkingen na 2 & 5 jaar.
Ongunstig: veel aanvallen, korte interval tot 2de aanval, geen herstel na 2de aanval, begin op latere leeftijd, kleine hersenen in vroeg stadium aangedaan, vroeg begin van lichte beperkingen, sluipend begin van bewegingsstoornissen.

Wat is de oorzaak van MS?
De exacte oorzaak is nog niet bekend. Er zijn wel aanwijzingen voor de verschillende factoren die een rol spelen bij het ontstaan.

Omgevingsfactoren:
Het aantal mensen dat deze ziekte krijgt is wereldwijd verschillend. De kans neemt toe als je veder van de evenaar woont. Het wordt daarom ook vooral gezien bij blanke mensen in Europa, Nood-Amerika & Australië. In de subtropische & tropische gebieden komt het minder vaak voor.

Immuunsysteem:
het is duidelijk dat het immuunsysteem een grote rol speelt. Het lichaam valt zijn eigen stoffen, myeline.

Erfelijke factor:
Het komt weinig voor dat het erfelijk wordt bepaald. Voor familieleden van mensen met MS geldt, dat ze een licht verhoogde kans hebben om het ook te krijgen.


Wat zijn de zorgproblemen van bewoners van verpleeghuizen, die MS hebben?
vermoeidheid: de normale handelingen & activiteiten kosten meer energie.
Gevoelsstoornissen: ze krijgen een vreemd gevoel doordat de tast is aangedaan.
Krachtvermindering: spierverslapping.
Stijfheid of spasticiteit: onwillekeurig samentrekken van de spieren.
Evenwicht- & coördinatiestoornissen: moeite met het evenwicht krijgen, moeite met het lopen, moeite hebben met dingen inschenken.
Pijn: pijnaanvallen.
Moeite met zien: zicht problemen, zoals: waas voor de ogen, zien dubbel, moeite met zien van diepte, zien een donkere vlek of bepaalde kleur. Ook kan er sprake zijn van  pijn, jeuk of hangende oogleden.
Blaas- & darmproblemen: verminderede controle over de blaas à urine-incontinentie. Obstipatie.
Concentratie- & geheugenproblemen: vermindering van het geheugen à korte termijn geheugen.
Warmte-intolerantie: ze zijn gevoeliger voor warmte deze zorgen ervoor dat de klachten zich kunnen verergeren. Zoals door in de zon te zitten, saunabezoek of zwemmen in warm water.
Stemmingsstoornissen: depressiviteit.

Wie krijgt MS?
-       Komt 2x vaker voor bij vrouwen dan bij mannen
-       1ste verschijnselen zichtbaar tussen 20e & 40e levensjaar
-       Hoeveel mensen per land verschilt
-       Kans op MS neemt toe als je verder van de evenaar woont
-       Komt minder vaak voor in subtropische & tropische gebieden


Diagnose
De diagnose kan lastig zijn, juist doordat de symptomen wisselen & lijken op die van een andere ziektes. Daarnaast is er geen test die de zekerheid aangeeft. Een groep internationale deskundigen adviseert bij de diagnose van MS te kunnen stellen dat er bewijs moet zijn minstens 2 aanvallen met de passen de verschijnselen,, hierbij moet tenminste 2 verschillende plaatsen van het centrale zenuwstelsel betrokken zijn. In de praktijk wordt er een MRI-scan gemaakt van de hersenen &/of van het ruggenmerk om de diagnose te bevestigen of om het uit te sluiten. Onderzoek van het hersenvocht kan de diagnose ondersteunen, daarvoor is een ruggenprik nodig.

Behandeling
Is het een ongeneselijke ziekte. Er zijn wel medicijnen op de markt die de ziekte kunnen remmen. Daarnaast zijn revalidatieprogramma’s & fysiotherapie van groot belang om nog zo veel mogelijk motorische vaardigheden te behouden.

Vromen van MS
-       Benigne (milde vorm) goedaardig
-       Relepsing remitting
-       Secundarie progressief
-       Chronisch/primair progressief

Benigne
25% heeft deze vorm. Hierbij zijn maar enkele aanvallen & hebben ze weinig blijvende handicaps.

Relapsing remitting
20-30% heeft deze vorm. Hierbij verdwijnen de symptomen na afloop van een aanval geheel of gedeeltelijk. Bij deze vorm krijgen ze vaker aanvallen dan bij de 1ste vorm.

Secundair progressief
40% heeft deze vorm. De symptomen lijken af te nemen maar komen weer terug na een aanval. Ze hebben al vanaf het begin achtergang, met korte perioden van verbetering of stabiliteit.

Chronsich progressief
10-20% heeft deze vorm. De ziekte verergert voortdurend & gaan bepaalde functies & mogelijkheden permanent verloren.

Kansberekening
-       1 op de 1.000 mensen in onze samenleving heeft MS.
-       20% van de patiënten met MS heeft tenminste 1 familielid met MS.
-       Een kind met een ouder of zus / broer met MS, heeft 2 - 4% kans op de ziekte.
-       De andere helft van een 2-eiige tweeling, van wie de ene helft MS heeft, heeft 3-5 % kans op de ziekte.
-       De andere helft van een 1-eiige tweeling, van wie de ene helft MS heeft, heeft 26-36 % kans op de ziekte.


Ongeveer 16.000  mensen hebben deze ziekte in Nederland. Wereld wij zijn er 2,5 miljoen mensen met MS. Niet iedereen die MS heeft wordt afhankelijk van een rolstoel. 60% van de mensen met MS voelen zich moe & slap als de omgevingstemperatuur hoog is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten