zondag 30 april 2017

Ziektebeeld: Progressieve supranucleaire parese (PSP)

het is een zeldzame hersenziekte die gepaard gaat met motorische verschijnselen, oogbewegingsstoornissen & dementie

klachten & beloop
het ontstaat geleidelijk & de symptomen nemen in de loop van de ziekte toe. Meestal begint het met balansstoornissen & regelmatig vallen. Het vallen gebeurt vaak plotseling & is meestal achterover. Daarnaast kan er stijfheid & traag bewegen van de romp & de ledematen optreden. Dit lijkt een beetje op de verschijnselen die zichtbaar zijn bij de ziekte van Parkinson. De oogbewegingsstoornissen die optreden bestaan uit het onvermogen om goed naar beneden & omhoog te kijken. Hierdoor kun je bijvoorbeeld niet goed zien waar je loopt. Er kunnen ook moeilijkheden met spreken & slikken voorkomen. De problemen in het denkvermogen komen pas later in het ziektebeloop, de 1ste verschijnselen kunnen wel al zichtbaar zijn. Er ontstaan opvallende traagheid, persoonlijkheidsverandering & stoornissen in de uitvoerende functies. Ook depressies & psychosen kunnen voorkomen. Het ziekteverloop heeft een verschillend beloop, maar is progressief & met name de ernst van de motorische verschijnselen zijn bepalend voor de invaliditeit.

Hoe kun je het krijgen?
het is niet duidelijk wat de oorzaak is. De ziekte begint meestal tussen het 50ste & 70ste levensjaar. In zeer zeldzame gevallen is een erfelijke mutatie verantwoordelijk voor het ontstaan van de ziekte. In dat geval zijn er meerdere personen in de familie voor & is verwijzing naar een erfelijkheidsdeskundige zinvol.


Kun je het behandelen?

Er is geen medicijnen die het kunnen genezen. wel kunnen sommige symptomen worden behandeld met medicatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten